• อันดับ 1 – Final Fantasy VII

Final Fantasy 030322 03Final Fantasy 030322 03

อันดับเกมFinalFantasyที่คนญี่ปุ่นชอบมากที่สุด
  • อันดับ 2 – Final Fantasy VI
  • อันดับ 3 – Final Fantasy X
  • อันดับ 4 – Final Fantasy V
  • อันดับ 5 – Final Fantasy IV
  • อันดับ 6 – Final Fantasy XIV

Final Fantasy 030322 05Final Fantasy 030322 05

อันดับเกมFinalFantasyที่คนญี่ปุ่นชอบมากที่สุด
  • อันดับ 7 – Final Fantasy IX
  • อันดับ 8 – Final Fantasy VIII
  • อันดับ 9 – Final Fantasy XI
  • อันดับ 10 – Final Fantasy III

สำหรับภาคอื่น ๆ ตั้งแต่อันดับ 10 ลงมา เรียงอันดับรายชื่อตามนี้ได้เลย Final Fantasy ภาคแรก, Final Fantasy XV, Final Fantasy XII, Final Fantasy XIII, และ Final Fantasy II

อันดับเกมFinalFantasyที่คนญี่ปุ่นชอบมากที่สุด

Final Fantasy 030322 04Final Fantasy 030322 04

อันดับเกมFinalFantasyที่คนญี่ปุ่นชอบมากที่สุด

อ่านข่าวเกม Final Fantasy คลิกที่นี่

อันดับเกมFinalFantasyที่คนญี่ปุ่นชอบมากที่สุด

แหล่งที่มา news.yahoo.co.jp

อันดับเกมFinalFantasyที่คนญี่ปุ่นชอบมากที่สุด